Věc T-901/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2020 – Elche Club de Fútbol v. Komise („Státní podpory – Státní podpory poskytnuté Španělskem ve prospěch některých profesionálních fotbalových klubů – Záruka – Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem – Nepřímý příjemce – Přičitatelnost státu – Výhoda – Kritérium soukromého investora“)