Věc C-447/19 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. října 2020 – Close SA a Cegelec SA v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek – Žaloba na neplatnost – Veřejné zakázky na stavební práce – Zadávací řízení – Stavební práce na rozšíření a rekonstrukci budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – Rozsah povinnosti veřejného zadavatele informovat uchazeče, jemuž zakázka nebyla zadána – Odůvodnění“)