Vägledning om kraven för vattenkraft med anknytning till EU:s naturvårdslagstiftning