Skriftlig fråga E-2394/08 från Lutz Goepel (PPE-DE) till kommissionen. Medlemsstaternas informations- och publiceringsplikt enligt bestämmelserna i artikel 27.12 i förordning (EG) nr 882/2004