Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur