Kawża C-593/20 SA: Talba għal awtorizzazzjoni ta’ eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ qbid imressqa fil-11 ta Novembru 2020 – Silvana Moro et vs Il-Kummissjoni Ewropea