Mål C-12/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 4 oktober 2018 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Cluj – Rumänien) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei mot Maria Dicu (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Arbetstidens förläggning — Direktiv 2003/88/EG — Rätt till årlig betald semester — Direktiv 2010/18/EU — Det ändrade ramavtalet om föräldraledighet — Föräldraledighet anses inte utgöra en period av faktiskt arbete)