2018 m. liepos 13 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1696 dėl Reglamento (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, 14 straipsnio 3 dalyje numatytų atrankos komisijos veiklos taisyklių