Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1696, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa annetun asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista valintalautakunnan toimintaa koskevista säännöistä