Sprawa T-217/18: Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – DK/ESDZ (Służba publiczna – Postępowanie dyscyplinarne – Wyrok skazujący – Kara w postaci potrącenia z kwoty emerytury – Oczywisty błąd w ocenie – Proporcjonalność – Obowiązek uzasadnienia – Okoliczności łagodzące – Odpowiedzialność)