Byla C-78/18: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Vengrija (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Priimtinumas – SESV 63 straipsnis – Laisvas kapitalo judėjimas – Apribojimo buvimas – Įrodinėjimo pareiga – Netiesioginė diskriminacija dėl kapitalo kilmės – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnis – Teisė į asociacijų laisvę – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis asociacijoms, gaunančioms finansinę paramą iš kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių, nustatomos registravimosi, deklaravimo ir viešumo pareigos, už kurių nesilaikymą numatytos sankcijos – Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis – Teisė į privataus gyvenimo gerbimą – Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 1 dalis – Teisė į asmens duomenų apsaugą – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis nustatomas informacijos apie asmenis, teikiančius finansinę paramą asociacijoms, ir apie šios paramos dydį atskleidimas – Pateisinimas – Privalomasis bendrojo intereso pagrindas – Asociacijų finansavimo skaidrumas – SESV 65 straipsnis – Viešoji tvarka – Visuomenės saugumas – Kova su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir organizuotu nusikalstamumu – Pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalis)