Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9259 – Investindustrial/Natra) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)