Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2195 оd 16. prosinca 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Monti Iblei” (ZOI))