Komisijas Regula (ES) 2020/1681 (2020. gada 12. novembris), ar ko attiecībā uz noteiktu aromatizējošo vielu svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)