Rådets yttrande om Portugals uppdaterade stabilitetsprogram för 2009–2013