Nõukogu arvamus Portugali ajakohastatud stabiilsusprogrammi kohta aastateks 2009–2013