Stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Portugalska na období 2009–2013