Mål C-551/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 9 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Općinski sud u Puli-Pola – Kroatien) – Pula Parking d.o.o. mot Sven Klaus Tederahn (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Tidsmässigt och materiellt tillämpningsområde — Privaträtt — Verkställighetsförfarande avseende indrivning av en utestående fordran för offentlig parkering — Omfattas — Begreppet ”domstol” — Beslut om verkställighet meddelat av notarie på grundval av en ’handling som äger vitsord)