Mål C-483/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Liège (Belgien) den 24 juni 2019 — Ville de Verviers mot J