Skriftlig fråga E-5113/09 från Cristiana Muscardini (PPE) till kommissionen. De stora affärerna bakom den humanitära fasaden