Skriftlig fråga E-5569/07 från Marios Matsakis (ALDE) till kommissionen. Dödsfall i fängelser i EU:s medlemsstater