Kommissionens beslut av den 9 augusti 2011 om utnämning av ledamöter i kommittén för särläkemedel Text av betydelse för EES