Skriftlig fråga P-6266/09 från Frank Vanhecke (NI) till kommissionen. Turkiet och den illegala invandringen