Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5161 – Renova Industries/OC Oerlikon) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES