Cauza T-214/17: Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2018 – Out of the blue/EUIPO – Dubois și MFunds USA (FUNNY BANDS) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală FUNNY BANDS – Motive absolute de refuz – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]