Kohtuasi T-214/17: Üldkohtu 29. novembri 2018. aasta otsus – Out of the blue versus EUIPO – Dubois ja MFunds USA (FUNNY BANDS) Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk FUNNY BANDS — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning artikli 59 lõike 1 punkt a))