Věc T-214/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2018 – Out of the blue v. EUIPO – Dubois a MFunds USA (FUNNY BANDS) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie FUNNY BANDS – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001]“