Cauza C-275/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 131 și articolul 146 alineatul (1) litera (a) — Scutire a livrărilor de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene — Condiție pentru scutire prevăzută de dreptul național — Plasarea unor bunuri sub un anumit regim vamal — Dovada plasării sub regimul de export)