Rättelse till tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av valstråd med ursprung i Folkrepubliken Kina, Republiken Moldavien och Turkiet ( EUT C 113, 8.5.2008 )