Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/82 av den 19 januari 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Asparago di Cantello [SGP])