Kultur (2007-2013) – Inbjudan att lämna förslag – EACEA/23/07 – Stöd till kulturåtgärder: fleråriga samarbetsprojekt (delområde 1.1), samarbetsåtgärder (delområde 1.2.1)