Avtal EU/Mexiko om vissa luftfartsaspekter *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Mexikos förenta stater om vissa luftfartsaspekter (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))