TITJUR John Walker Решение на Съда от 4 март 1986 г. # John Walker & Sons Ltd срещу Ministeriet for Skatter og Afgifter. # Искане за преюдициално заключение: Østre Landsret - Дания. # Дело 243/84.