Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje