Rådets direktiv 66/722/EEG av den 14 december 1966 om ändring av rådets direktiv av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstifning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel