Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5127 – Sita/Renault/Indra) Text av betydelse för EES