Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez Książęcy Sąd Apelacyjny w dniu 3 grudnia 2019 r. w sprawie Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel przeciwko Meleda Anstalt (Sprawa E-10/19) 2020/C 110/08