Sujungtos bylos C-215/16, C-216/16, C-220/16 ir C-221/16: 2017 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Vėjo jėgainių gaminama elektros energija — Direktyva 2009/28/EB — Iš atsinaujinančių šaltinių gaminamos energijos naudojimo skatinimas — 2 straipsnio antros pastraipos k punktas — Pagalbos schema — 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e punktas — Administracinės išlaidos — Direktyva 2008/118/EB — Bendra akcizų tvarka — 1 straipsnio 2 dalis — Kiti netiesioginiai mokesčiai, kuriais siekiama konkrečių tikslų — Direktyva 2003/96/EB — Energetinių produktų ir elektros energijos apmokestinimas — 4 straipsnis — Minimalus energijos apmokestinimas — Elektros energijos gamybai skirtoms vėjo turbinoms taikoma rinkliava)