Rådets rekommendation av den 12 juli 2016 om Spaniens nationella reformprogram 2016, med avgivande av rådets yttrande om Spaniens stabilitetsprogram 2016