Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i AVS-EU-ambassadörskommittén vad gäller godkännande av undantag från budgetförordningen för Centrum för företagsutveckling$