Förenade målen C-260/06 och C-261/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 8 november 2007 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Montpellier – Frankrike) – Brottmålen mot Daniel Escalier (C-260/06), Jean Bonnarel (C-261/06) (Växtskyddsmedel – Parallellimport – Förfarande för godkännande för försäljning – Tillåtet – Villkor – Iakttagande av proportionalitetsprincipen)