Kohtuasi C-260/06: Euroopa Kohtu (neljas koda) 8. novembri 2007 . aasta otsus (Cour d'appel de Montpellier' (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatavad on Daniel Escalier (C-260/06), Jean Bonnarel (C-261/06) (Taimekaitsevahendid — Paralleelne import — Turuleviimise loa andmise kord — Lubatavus — Tingimused — Proportsionaalsuse põhimõtte järgimine)