Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7288 – Viacom/Channel 5 Broadcasting) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES