Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ