Skriftlig fråga E-3978/08 från Jim Higgins (PPE-DE) till kommissionen. Barnarbete