Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/851 на Комисията от 26 май 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин