Skriftlig fråga E-1723/07 från José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE) till kommissionen. Intervention av den politiska makten inom det nationella utskottet för energi