Mål C-514/06 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 september 2008 – Armacell Enterprise GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), nmc SA (Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ARMAFOAM – Äldre gemenskapsvarumärke NOMAFOAM – Relativt registreringshinder – Känneteckenslikhet – Relativt registreringshinder föreligger i en del av Europeiska gemenskapen)