Mål F-50/07: Talan väckt den 17 december 2007 – Hristova mot kommissionen