Mål T-712/17: Tribunalens dom av den 27 september 2018 – Ntolas mot EUIPO – General Nutrition Investment (GN Laboratories) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av ordmärket GN Laboratories — Det äldre EU-ordmärket GNC — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))